Přehled o vynaložených financích na kulturní akce

Přehled o vynaložených financích na kulturní akce

V analýze platformy 4KT z poloviny loňského roku jsme měli možnost přehledně vidět, jaké jsou výdaje na kulturu v porovnání s výdaji na sport v našem městě. Informace o tom, kolik stály konkrétní kulturní akce, jsme se však nedozvěděli. Zpracovatelé analýzy při zjišťování, kolik „zdarma” akce pro Klatovany stály, narazili na překážky.

Proč je problém vědět, za co konkrétně byly vydány? Detailnější přehled o vynaložených finančních prostředcích města Klatovy je podle nás jednou z cest, která vede k zprůhlednění financování akcí organizovaných městem . Je to špatně? 

V registru smluv je možné dohledat několik smluv spojených s kulturními akcemi pořádaných MKS Klatovy. V těchto uveřejněných dokumentech jsou ale vymazány honoráře za vystoupení aj. Podle autorů výše zmíněné analýzy zřejmě proto, že byly považovány za obchodní tajemství. Je tomu však opravdu tak? 

„Jakmile se jedná o veřejné finanční prostředky, nenalézám jakýkoliv důvod k neuveřejňování konkrétní částky a informace o tom, jakému subjektu byly poskytnuty. Jak bylo zmiňováno v analýze 4KT, jsou údaje o vynaložené částce spojené s pořádáním kulturních vystoupení vymazány s případným odvoláváním na obchodní tajemství. To je však v tomto případě nepřijatelné. Už z důvodu, že za porušení obchodního tajemství nelze považovat poskytnutí informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků. Na tuto skutečnost jsem už dříve upozornil vedoucí OŠKCR a ředitele MKS“, uvedl Jiří Zavřel, zastupitel města Klatovy.

Dále je nutné podotknout, že rozsah anonymizace některých zveřejněných smluv je nadstandardní. Už dle zákona o registru smluv, kdy §3 uvádí, že prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy tzv. „106“. Smysl a účel zákona o registru smluv navíc nahrává povinnosti cenu zveřejnit. Koneckonců z § 5 odst. 5 písm. c) je patrné, že zveřejňována má být zejména cena a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit. Jak zmínil Zavřel, nelze se v těchto konkrétních případech odvolávat na obchodní tajemství, jelikož v případě čerpání veřejných prostředků podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto veřejných prostředků za porušení obchodního tajemství. Ochrana obchodního tajemství je tedy tímto v případě veřejných prostředků prolomena.

Pro doplnění výše zmíněné analýzy, zveřejňujeme celkové výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí Městského kulturního střediska a Odboru školství, kultury a cestovního ruchu za období let 2019 a 2020.

 

Městské kulturní středisko 2019

Akce

Částka

Nový rok

52 877,-

Velikonoce

30 384,-

Letní hudební středy

30 729,-

Ivan Mládek a Banjo Band + Chai 

106 092,-

Janek Ledecký a Band + Lord

129 445,-

Ukradený Vjeci

16 873,-

Svatý Václav

210 335,-

Rozsvícení vánočního stromu

33 420,-

Nebeské náměstí

30 456,-

Česko-bavorský adventní koncert  

70 002,-

Advent

172 587,-

Celkem

883 200,-

 

Městské kulturní středisko 2020

Akce

Částka

Nový rok

63 614,-

Letní hudební středy

42 179,-

Klatovská pouť

44 258,-

Arakain

142 780,-

Ukradený Vjeci

26 427,-

Celkem

319 258,-

 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 2019

Akce

Částka

Brány památek dokořán

93 867,-

Zahájení turistické sezóny

214 519,-

Barokní noc

108 790,-

Klatovská pouť

89 550,-

Dny evropského kulturního dědictví 

317 300,-

Zpívání koled s ČR

49 729,-

Advent 2019

302 509,-

Koncerty v rámci MFKH

214 670,-

Celkem

1 390 934,-

 

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 2020

Akce

Částka

Klatovská pouť

297 850,-

Barokní noc

275 762,-

Dny evropského kulturního dědictví 

280 659,-

Covid - poděkování dobrovolníkům

149 500,-

Celkem

1 003 771,-

 

Při zjišťování veškerých informací týkajících se města Klatovy se nebojte využívat svých práv občanů obce, případně se obraťte na “svého” zastupitele, který vám se vším zajisté poradí.