Na kole nejen z města, ale i do města

Za poslední roky se zase trochu rozrostla síť cyklostezek, které vedou z Klatov, naposledy to byla první část směrem na Beňovy. Sportuchtiví cyklisté tak mohou rychle vyjet do okolní přírody a rekreační výletníci se mohou bezpečně vyhnout rušným silnicím.
V připravených studiích i některých investičních záměrech jsme schválili další rozšiřování této sítě, například výhledově lepší napojení směrem na Plánici, ale na samotnou realizaci si ještě počkáme.
Mimo rekreační cyklistiku se ale nesmí zapomínat i na kolo jako dopravní prostředek. Proto mám osobně největší radost z jedné nenápadnější proměny v našem městě. Po městě přibyly smíšené stezky (například ty podél Plzeňské ulice). Po nich se mohou s náležitou opatrností pohybovat jak chodci, tak i ti, kteří zvolili pro přepravu po městě jízdní kolo. Moje zkušenost z těchto úseků je pozitivní jak jako cyklisty, tak jako pěšího.

Územní studie „ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA“
Zpracovává možnosti úpravy náplavky a okolí jako průchozí a průjezdný koridor celým městem od Mercandinových sadů až téměř pod Bor. Nejedná se pouze o cyklostezku, ale o vybudování prostoru přívětivého pro řadu činností. Doufejme, že dojde v dohledné době k realizaci. Odkaz na studii zde : ÚS24: vcelku veliké PDF 40 MB.


Chtěl bych, aby takových úseků přibývalo a obecně se zlepšila infrastruktura pro lidi, kteří zvolí pro přepravu do centra kolo místo auta. Pomůžou i drobnosti, jakými jsou stojany na kola, o které se dá opravdu opřít kolo (nebo třeba těžké elektrokolo), předsunuté stopčáry pro cyklisty na světelných křižovatkách, nebo zmíněné smíšené stezky. V neposlední řadě je pro město přínosné plánovat i větší úpravy v provozu a značení tak, aby nás co nejvíce motivalo k výměně automobilu za jízdní kolo.

Obytné schody vymysleli architekti na břehu ‘Drňáku’ u kulturního domu Družba. (Zdroj ÚS. 24)


Z takových větších projektů se těším na revitalizaci údolí Drnového potoka, která je plánována v územní studii (detail v grafice).
V dalších plánovaných dopravních strategiích se však nepodařilo zatím prosadit lepší zprůjezdnění samotného centra, chybí mi například řešení propojení z náměstí směrem na jih na Luby (mapa pod článkem).
Doufám, že v budoucnu bude jízda na kole v Klatovech ještě příjemnější a bezpečnější. Vzhledem k rozmachu elektrokol snad i ubude lidí, kteří mi říkají: „Já bych jel, ale tady je to furt do kopce“.