Hlasovací zařízení ztransparentní průběh zastupitelstva

Hlasovací zařízení ztransparentní průběh zastupitelstva

Klatovští Piráti pracují na naplnění svého předvolebního programu. Bylo tomu i na Zastupitelstvu města Klatov dne 19.2.2019. Zastupitel za Pirátskou stranu Jiří Zavřel, v diskuzi navrhl změnu veřejného hlasování na adresné. Pak bude zřejmé a dohledatelné, jak který zastupitel hlasoval.

“Adresné hlasování přinese lepší přehled o tom, jak který politik zastupuje svoje občany a jak plní svoje sliby.” uvedl na obhajobu svého návrhu v diskuzi Zavřel. „V dnešní době je pro obce mnoho technických řešení, která nejenom sama spočítají a zaznamenají jednotlivé volby, ale také umožní automatické generování přehledného audio či video záznamu rozpravy k jednotlivým bodům. Data o hlasování lze statisticky zpracovat a podobně,“ dodal.

V současnosti probíhá při jednání zastupitelstva záznam hlasování prostým součtem Pro/Proti/Zdrželi se. Město udržuje zvukový záznam jednání, ten je však nesestřihán do jednotlivých bodů a bez anonymizace osobních dat v záznamu je v současné podobě nejde sdílet veřejně.

Návrh, který Piráti přednesli v diskusi, se setkal s kladným ohlasem u starosty Rudolfa Salvetra. Za radu přislíbil, že zaúkoluje odbor vnitřních věcí, aby pro příští zastupitelstvo zajistil nabídky pro možný nákup elektronického hlasovacího zařízení.

Věřme, že vše hladce dopadne a i klatovští občané budou brzy informování o tom, jak jejich zastupitelé hlasují a také, že jednání zastupitelstva bude možné sledovat online. Co dále dělo na zastupitelstvu města 19.2.2019 se dozvíte zde.