Dočkáme se nové podoby Klatovského zpravodaje?

Dočkáme se nové podoby Klatovského zpravodaje?

Jiří Zavřel (nestranný za Piráty) na zářijovém zastupitelstvu vyzval tajemníka města k tomu, aby se zabýval možnostmi vhodnější obsahové podoby zpravodaje. Podle Zavřela je jeho současná podoba nevhodná a slouží zejména pro zviditelnění vedení města. 

Názor je částečně podpořen i analýzou spolku Oživení, kterou na popud zastupitele spolek provedl. Došel k názoru, že Klatovský zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně informací o činnosti radnice, ale informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují. Zpráva dále konstatuje, že všechny články o aktivitách radnice mají své autory, zmiňuje vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře. Výsledky analýzy naleznete zde.

Obecní tiskovina Klatov /relativně velkého města/ by jistě těžila ze založení redakční rady, která by zajistila, aby byl obsah objektivní a vyvážený. „Měsíc, co měsíc se setkáváme ve zpravodaji s články a fotografiemi nejužšího vedení města. To nesporně působí na jeho čtenáře. Mimo informování občanů tak dle mě dochází k nadměrné propagaci několika osob, k čemuž by rozhodně nemělo za městské peníze docházet.“ myslí si Zavřel. „Představoval bych si, že by články měly být tvořené nezávislou ´redakcí´, nebo vedoucími jednotlivých městských odborů,“ navrhuje.

Klatovský zpravodaj by měl obyvatelům Klatov přinášet především objektivní, vyvážené a nestranné informace, a to jak ze společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě, tak z činnosti městského úřadu. Roční náklady na vydávání Klatovského zpravodaje včetně distribuce se pohybují kolem 500 000,- Kč. „Doufám, že se v brzké době dočkáme periodika, které bude občanům přinášet objektivnější informace a bude mít širší záběr než informování o již probíhajících akcích,“ dodává Jiří Zavřel.