Bezpečněji na Domažlické ulici bude až v roce 2022

Bezpečněji na Domažlické ulici bude až v roce 2022

Stavební úpravy Domažlické ulice, které by vedly k větší bezpečnosti zejména chodců, byly původně plánovány na léto roku 2019. Od tohoto však město Klatovy po dohodě s ŘSD z ekonomických důvodů upustilo, jelikož je v této lokalitě do budoucna plánovaná modernizace plynovodu. K té by mělo dojít koncem roku 2021, následně (v roce 2022) by měl být realizován projekt, který byl vypracován za účelem zpomalení provozu a zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě. 

Připomeňme si největší změny, které by na Domažlické ulici měly nastat.

1) ve směru jízdy od kruhového objezdu u OD Škodovka na Domažlice, by mělo dojít k postupnému zúžení ze dvou jízdních pruhů na jeden (pravý), kdy tento bude na křižovatce s ulicí Podhůrecká sloužit pouze po směr jízdy přímo a vpravo. Po několika metrech od tohoto zúžení dojde opět k rozšíření komunikace na dva jízdní pruhy, avšak levý jízdní pruh bude nově sloužit pouze pro směr jízdy vlevo.

 

2) křižovatka ulic Domažlická x Podhůrecká x Mánesova bude opatřena světelným dopravním značením.

3) v horní části, kde k ulici Domažlická ústí ulice Nerudova a Milady Horákové, bude vybudováno místo pro přecházení s bezpečnostním ostrůvkem, kdy ve směru od Klatovského dvora bude v tomto místě pouze jeden jízdní pruh, který postupně za tímto místem bude přecházet v jízdní pruhy dva.

 

Tento projekt byl představen s tím, že v této oblasti bude zakázán vjezd nákladní dopravě. To však narazilo i na místním Dopravním inspektorátu PČR, který zde nákladní dopravu chce ponechat. Majitel komunikace ŘSD po zjištění, že město ustoupilo od plánu realizace tohoto projektu v roce 2019, nabídl městu Klatovy prozatímní řešení v tom, že by zde za pomocí vodorovného a svislého dopravního značení změnil stávající situaci tak, aby odpovídala stavu po realizaci projektu. Tímto by zejména k většímu zajištění bezpečnosti chodců došlo ihned. Tento návrh však město odmítlo s tím, že veškeré změny proběhnou najednou v roce 2022.

Reakce Jiřího Zavřela, zastupitel města Klatovy (nestranný za Piráty)

Město Klatovy tímto svým zdrženlivým jednáním (z ekonomických důvodů) jednoznačně hazarduje s bezpečností chodců, kterých se v této oblasti pohybuje nemalé množství. Za posledních 5 let je přechod pro chodce na Domažlické ulici u Klatovského dvora, evidentně nejrizikovějším přechodem pro chodce v Klatovech. Podle mě zde mělo být vybudováno navrhované řešení ihned i za cenu pozdější výměny technické infrastruktury. Jestliže existovaly i jiné než ekonomické důvody k realizaci projektu v roce 2019, o čemž pochybuji, smysl by pak dávalo vybudování provizorního řešení navrhované ŘSD spočívající v úpravě komunikace pomocí svislých a vodorovných značek. Bezpečněji zde mohlo být už v roce 2019. 

K projektu. Místo pro přecházení, které vznikne u ulic Milady Horákové a Nerudovy, je velmi dobrým řešením (už z důvodu zajištění větší bezpečnosti zejména dětí směřujících do a z místní ZŠ, které neužívají přechodu u KT dvora). Trochu se obávám toho, co přinese světelné dopravní značení u Klatovského dvora. Věřím ale, že tento systém bude „chytře“ nastaven tak, aby sebou nepřinesl žádné větší dopravní komplikace. Celý tento projekt opravdu dává smysl. Chtělo by to však znovu otevřít diskuzi o nutnosti ponechání nákladní dopravy v tomto úseku, která zde zejména v zimním období může působit dopravní komplikace.