Přestupky zjištěné radary nemá v Klatovech kdo řešit

Přestupky zjištěné radary nemá v Klatovech kdo řešit

Proč již přibližně dva měsíce není funkční radarový systém, který město Klatovy zakoupilo za více než 2 miliony a jehož údržba stojí ¼ milionu ročně?. O tento problém se zajímal Jiří Zavřel, nestranný zastupitel města Klatovy za Pirátskou stranu. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že vedení města před spuštěním radarů nemyslelo na to, že tyto přestupky bude muset někdo řešit.

Jiří Zavřel k této věci uvedl následující.

„Z mého pohledu vedení města zcela jistě pochybilo již na počátku realizace rozhodnutí o pořízení radarů na územní města Klatovy. Myslím si, že vědomě přehlíželo nutnost zajistit personál, který bude zjištěné přestupky vyřizovat, a to i přesto, že na to bylo upozorňováno ze strany pracovníků odboru dopravy.

Vedení města i přesto trvalo na tom, aby přestupky zjištěné měřícím zařízením zpracovávali současní pracovníci odboru dopravy, a to bez jeho personálního navýšení. Tito pracovníci vedení města opakovaně upomínali s tím, že mají práce dost a řešit tyto přestupky by již nestíhali. To se ale nezdálo panu starostovi, proto si nechal vypracovat na tento odbor městského úřadu audit za desítky tisíc korun. Audit poukázal na to, že už v současné době jsou pracovníci tohoto úřadu přetíženi a bylo by vhodné přijmout 4-5 dalších pracovníků (včetně těch, kteří by vyřizovali přestupkovou agendu z měřícího zařízení).

Tento postup považují za neprofesionální a hlavně vůči pracovníkům odboru dopravy nekorektní. Nejprve si město mělo nechat vypracovat audit, na jeho výsledky před zahájením provozu radarů včas zareagovat, a až poté samotný provoz spustit.

Podle mých informací bylo doposud vyřízeno přes 250 přestupků (za cca 150tis), které byly zaznamenány za první 3 dny provozu. Dalších téměř 500 přestupků leží někde v šuplíku, jelikož je nemá kdo zpracovat a poté byl provoz přerušen. Vezmu-li v úvahu, že radary nejsou v činnosti několik měsíců a dalších několik měsíců potrvá, než vedení města přijme vhodná opatření k tomu, aby chod této agendy zajistilo, městská kasa tak přijde o několik miliónů korun. Těmito finančními prostředky mohl být již pokryt nemalý výdaj na zakoupení měřícího zařízení či je město mohlo vhodně investovat do aktuálních potřeb Klatovanů.“

O tomto byl informován Klatovský deník, který si od starosty města vyžádal k této věci vyjádření. Podle jeho slov kamery fungují, ale v provozu nejsou každý den. Od počátku šlo podle jeho vyjádření především o preventivní opatření, nikoliv o výběr co největšího množství pokut.

Podle Zavřela radary ale skutečně několik měsíců v činnosti nebyly. K jejich zapnutí došlo až poté, co byl pan starosta na tento problém dotázán deníkem. V chodu měly být asi tři dny, zjištěné přestupky skončí prozatím v šuplíku. „Je chvályhodné, že tyto radary mají vytvářet především jakousi prevenci v bezpečnosti silničního provozu. Avšak jsem toho názoru, že když už jimi město disponuje, mělo by je umět účinně využít k sankcím pro řidiče, kteří pravidla silničního provozu nedodržují. Tím nechci říci, že by měřící zařízení mělo fungovat tak, aby vybralo z lidí co nejvíce peněz za každou cenu. Pokud bude nastavena přiměřeně dostatečná tolerance radaru, nevidím však problém v tom, aby neukázněný řidič zaplatil za svůj prohřešek, kterým může ohrožovat životy a zdraví ostatních,“ uvedl Zavřel

Problémem je také umístění radaru na Domažlické ulici. Ten je umístěn tak, že není technicky možno měřit směr do centra města. Tedy směr, který by měl být prioritní pro zpomalení provozu. V současné době je tak měřen jen výjezd z města. Podle Salvetra je tento problém zhotovitelem již řešen.