Kontrola dotací

Kontrola dotací

V úterý 30.4.2019 nahlédl zastupitel města Klatovy Jirka Zavřel do dotací vydaných městem v roce 2018.

„Na základě mého neúspěšného návrhu na zařazení kontroly veškerých dotací vydaných městem Klatovy za rok 2018 do plánu kontrol kontrolního výboru pro rok 2019, kdy pouze já jsem byl pro, zbylí členové se zdrželi, mě tyto okolnosti vedly k pochybnostem, že by zde mohlo být něco nekalého. Proto jsem se rozhodl individuálně požádat o náhled do dotací, abych tyto pochybnosti potvrdil či vyvrátil.

Během dnešního dne jsem se dostavil na finanční odbor, kde mi byl umožněn náhled do těchto dokumentů. Namátkově jsem prostudoval 35 dotací z celkového počtu 174. V těchto dotacích jsem nezjistil žádné větší pochybení. Jen několik menších drobností, které byly zaslány písemnou formou vedení finančního odboru. Je možné, že se jedná o mé neúplné znalosti v této oblasti, proto doufám, že mi budou vysvětleny, nebo se s nimi bude někdo dále zabývat.

Jedná se například o to, jak je možné vyplatit dotaci někomu, kdo jako finanční vypořádání předloží výši záloh na energie a ne výši skutečných výdajů na energie (kdy tyto mohou být o dost nižší). Výše dotace byla v tomto případě poskytnuta dle výše zálohy, což mi nepřijde správné. Dále si myslím, že žadatel o dotaci by si sám sobě dotaci neměl vyplácet (i když to mimořádná dotace nezakazuje). Dále vidím nedostatek ve vyplácení dotací na pravidelnou činnost mládeže jen na základě seznamu uvedených členů v organizaci. Městský úřad některé tyto členy shledal jako chybně uvedené, jelikož kontroloval jejich trvalé bydliště a zjistil, že už v Klatovech nebydlí. Kontrola toho, zda se člen aktivně zapojuje do činnosti klubu, nebo je jen „černá duše“ však není. Mimo jiné jsem překvapen z toho, na co vše lze žádat dotace.

Závěrem musím pochválit vstřícnost a ochotu pracovnic finančního odboru, které mi dané materiály poskytly“.