Proběhla beseda s obyvateli Domažlického předměstí

Proběhla beseda s obyvateli Domažlického předměstí

Naším cílem je být v úzkém kontaktu s obyvateli našeho města a vyslyšet jejich prosby, náměty či stížnosti, které by dokázaly zajistit lepší podmínky pro život v místě jejich bydliště.

V neděli 10. března 2019 jsme uspořádali besedu s klatovskými Piráty o Domažlickém předměstí, kterou vedl zastupitel města Jiří Zavřel. Besedy se zúčastnil také zastupitel města Stanislav Haviar a místopředseda KS Plzeňského kraje Pirátské strany Josef Kubát.

Na besedě o Domažlickém předměstí jsme s místními obyvateli diskutovali o několika tématech. Například o parkovacích místech, kterých je v této lokalitě nedostatek zejména v Mánesově, Zahradní a Luční ulici. Bylo vytipováno několik vhodných míst k rozšíření parkovacích ploch (cca 60), které budou předloženy příslušnému odboru městského úřadu k možné realizaci.

Dále jsme řešili stavy pozemních komunikací. Ve špatném stavu je úsek Mánesovy ulice od ulice Domažlická ke křižovatce s ulicí Zahradní. V havarijním stavu jsou ulice Karafiátova a Domažlické předměstí či chodníky ulice Milady Horákové. Velkým nedostatkem jsou stavy dětských hřišť. Je jich zde sice pět, avšak jejich hlavním (spíše jediným) herním prvkem je pískoviště. Bylo vytipováno několik míst, kde by bylo možné vybudovat „centrální“ hřiště s více herními prvky.

Dále byli přítomní seznámeni s chystanými změnami Domažlické ulice. Změna by měla zajistit zejména větší bezpečnost chodcům, ale i řidičům, jelikož v tomto úseku dojde k značnému zpomalení provozu.

Od přítomných bylo vzneseno i několik požadavků, které by zkvalitnily život v této oblasti. I na tyto dotazy byl brán zřetel a s návrhy na výstavbu nových parkovacích míst a vybudování dětského hřiště budou předány na příslušná místa městského úřadu, či budou navrženy na zastupitelstvu města.  

Zpětná vazba od obyvatel byla velmi přínosná, proto máme v plánu besedovat i s obyvateli dalších městských částí a přilehlých obcí.

Foto: Michal Lepší