Únor patří dotacím pro kulturu a sport

Únor patří dotacím pro kulturu a sport

Město Klatovy vypisuje několik dotačních titulů, které vám mohou vypomoci finančně zvýhodnit váš záměr. Jednou z těchto dotací, která je téměř jako jediná dost časově omezená, je dotace Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy.

Tato dotace je určena organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří plánují v roce 2019 uspořádat na území města Klatov (včetně přilehlých obcí) kulturní události (festivaly, koncerty, výstavy, přehlídky, ...), nebo sportovní akce (turnaje, závody, ...). Město je vám schopno z tohoto dotačního titulu uhradit až 70% celkových nákladů na realizaci projektu za předpokladu, že do těchto nákladů nezahrnete mzdy a odměny trenérů, pořadatelů a organizátorů. Samozřejmostí je doložení veškerých dokladů o těchto výdajích. 

Písemné žádosti lze podávat na MěÚ Klatovy od 1.2.2019 do 28.2.2019. Na projekt je celkem uvolněno 500.000,- Kč. O dotaci do 50.000,- Kč rozhoduje rada města, v případě že žádost o dotaci tuto částku přesáhne, tak zastupitelstvo města. Vše by mělo proběhnout na základě doporučení příslušné komise (kulturní akce - komise pro kulturu a cestovní ruch, sportovní - komise pro výchovu, vzdělávání a sport, atd.) Zde najdete složení jednotlivých komisí.  

V případě jakýchkoliv dotazů k této dotaci se neváhejte obrátit na vašeho zastupitele, zároveň člena komise pro kulturu a cestovní ruch Jiřího Zavřela na email: jirizavrel@email.cz. Oficiální info naleznete zde.

 

obrázek převzat z: Reforma.cz