1. zastupitelstvo – rozpočet, noční klid 2019 aj.

1. zastupitelstvo – rozpočet, noční klid 2019 aj.

V úterý 11. prosince proběhlo první pracovní zasedání zastupitelstva města v tomto funkčním období.

Piráti kompletní, celkem chyběli na konci dva zastupitelé.

Oficiální zápis zastupitelstva (jako všechna) najdete na stránkách (https://www.klatovy.cz/mukt/zapisy.asp).

Většinou to není nějaké zábavné čtení. Pak je možné si ještě přečíst usnesení zastupitelstva, ale to je zase jen soubor odkazů na jiné dokumenty. Tak jsem se rozhodl, že vás informuji stručně ručně v tomto blogu.

Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2018. V Klatovech je v posledních letech zvykem, že se schválí „provozní“ rozpočet, ve kterém se zahrnou všechny „musí bejt“ výdaje. Čili hlavně platy (městský úřad, strážníci, technické služby, …) a všelijaké naplňování fondů, splátka úvěrů (Čisté město…) apod. Místostarosta také odhaduje příjmy z daní a dalších zisků města a sesype se to dohromady. Dílčí investice se pak schvalují postupem roku v rozpočtových opatřeních.
Mně osobně to přijde rozumné, protože 1) schvalovat kdejakou investici rok dopředu by bylo nepřehledné a neodpovídalo by to ve výsledku potřebám 2) může se počkat, na které větší investice „vyjde“ dotace. K navrženému provoznímu rozpočtu jsme za Piráty neměli větších výhrad a podpořili jsme ho. (Tento rozpočet byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.)

Dosavadní přebytek rozpočtu je přes 130 mil Kč. To je tedy částka která se dá hypoteticky proinvestovat, aby byl rok neztrátový. Pro zajímavost stabilní rezerva města je přes sto milionů.

Rovnou se pak tentýž den schválilo poslední rozpočtové opatření z roku 2018 (Piráti se zdrželi) a první rozpočtové opatření za rok 2019 (Piráti podpořili). Detaily přesahují požadovanou stručnost tohoto příspěvku.

Z dalších zásadnějších věcí stojí za zmínku řešení smluv ohledně pozemků Pod Borem a za Rodenstockem. V prvním případě investor nestíhá dostavět svůj provoz v termínu vymezeném smlouvou s městem. Zastupitelstvo mu dalo ještě jeden rok, ale oproti předchozí smlouvě zavádí pokutu při překročení tohoto roku (Piráti podpořili). V druhém případě se řeší velký pozemek (klín mezi obchvatem a ulicí Dr. Sedláka. Ten má nasmlouvaný Accolade, avšak musí tam být výroba a ne logistika, což vypadá jako problém a tak se zatím nic nestaví. Vypadá to ale, že město zatím nic netratí, ale to ještě prověříme (ve věci hlasování prodloužení smlouvy se Piráti zdrželi).

Z věcí, které se dotknou občanů přímo se schválilo zvýšení vodného a stočného. Zvýšilo se mírně nad inflaci, kvůli naplňování fondu pro budování vodovodu do Točníka. I tak ale zůstavá vodné+stočné nejnižší v ČR. A v tomto bodě souhlasím s panem starostou, že zaplať pánbůh, že máme vodu z Nýrské přehrady, jakou máme. :-) Cena bude v souhrnu 57,30 Kč (loni 55,36 Kč).

Pak se řešila jedna formální věc a to sice Plán rozvoje sportu města Klatovy. Jedná se o povinný dokument, který musí mít větší města, aby mohla žádat o dotace na sportovní zařízení, pro kluby atd. Dle mne je dokument sepsán hodně na rychlo jen aby byl. Obsahuje popis současného stavu a pak výčet různých v budoucnu možných revitalizací a budování sportovních zařízení. Nic proti tomu, ale vzhledem k tomu, že výčty organizací i možných oblastí, co by se mohlo zlepšovat, není v dokumentu vyčerpávající, chtěl jsem rozptýlit svoji následující obavu. Potvrdit si, že se nestane, že případná iniciativa místních sportovních spolků, která nebude s dokumentem v souladu, nebude na základě tohoto dokumentu odmítnuta. Ujištění se mi dostalo. Navíc, jak je i v dokumentu uvedeno jedná se o dokument „živý“, tedy lze ho doplňovat, pokud by někdy nějaká taková překážka (např. ze strany MŠMT apod.) mohla vzniknout.

No a nakonec se projednávalo zkrácení nočního klidu v některé dny v roce 2019. Mimo silvestrovskou noc, klatovskou pouť a čarodějnice jsou v návrhu ještě vymezeny prodloužení večerky na 23 hodin pro řadu koncertů (dva na náměstí, několik v Lázních a několik ve Vlaštovce). Je tu sice trochu problém, že klid se ruší po celé ploše města, takže když bude v Lázních dunět Traktor, může váš soused vesele řezat na cirkulárce též. No ale, do 23 h to snad není tak strašné. Mně osobně vadí prodloužení při prvním večeru klatovské rallye (z pátku na sobotu) do 24 hodin. Požadavek pořadatelů, kteří se báli, že v případě nějakých komplikací budou jezdci přejíždět z poslední eRZety pozdě večer přes Klatovy ještě chápu. Bohužel ale, v době Rallye je město plné „specifických“ návštěvníků, kteří jsou někdy dosti hluční. Případně mají hlučnější vytunění a vystajlování svých rodinných kombíků, kterými dorazili. No nicméně, je to jen ten první večer, tak snad to bude v klidu.

Příští zastupitelstvo bude v první půli února. Budeme vás také informovat.

Také se můžete těšit na stručnou informaci o práci Pirátů v jednotlivých komisích. Ale zatím se všechny komise od jmenování ještě nesešly.

Projednávají se také územní studie města. Co to je, k čemu to bude a jak to vidím já tu zanedlouho sepíšu.

 

Díky, že jste dočetli až sem.