Jednání zastupitelstva 20.4.2021 od 19.00


Přenos je dnes v testovacím a punkovém režimu.
Za všechny, kdo se na něm podílí, prosíme o shovívavost ohledně kvality. 


Přenos ze sálu

 

Projekce

Ovládání:
Ztišení zvuku se ovládá u jednotlivých přenosů zvlášť.


Program

ver. 19.4.2021

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

1) Kontrola plnění usnesení

2) Návrhy na majetkoprávní úkony

3) Závěrečný účet města za rok 2020 + účetní závěrka města za rok 2020

4) Rozpočtové opatření č. 2/2021 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě

5) Přijetí dotace a návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ pro rok 2021

6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu

7) Doplnění jednacího řádu zastupitelstva města o on-line přenos

8) Zprávy vedení města

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

Originální pozvánka PDF na webu Města Klatovy