Jednání zastupitelstva 29.6.2021 od 19.00


Přenos je dnes v testovacím a punkovém režimu.
Za všechny, kdo se na něm podílí, prosíme o shovívavost ohledně kvality. 


Přenos ze sálu

 

Projekce

Ovládání:
Ztišení zvuku se ovládá u jednotlivých přenosů zvlášť.


Program

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

1) Kontrola plnění usnesení

2) Volba přísedících Okresního soudu v Klatovech

3) Návrhy na majetkoprávní úkony

4) Rozpočtové opatření č. 3/2021 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě

5) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů uzavíraná s městem Švihov

6) Návrh na založení Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, návrh na schválení stanov

7) Zrušení jednotek Sboru dobrovolných hasičů Kydliny a Otín

8) Doplnění jednacího řádu zastupitelstva města o on-line přenos

9) Zprávy vedení města

10) Diskuse

11) Usnesení a závěr