Návrh na zakoupení hlasovacího zařízení neprošel

Návrh na zakoupení hlasovacího zařízení neprošel

Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 9.2.2021 mimo jiné zabývalo návrhem Jiřího Zavřela na zakoupení hlasovacího a konferenčního systému. Tento systém měl být určen primárně pro účely jednání zastupitelstva, mohl být však také nápomocen při různých videokonferencích městského úřadu, kdy zejména v současné covidové době došlo k nárůstu online komunikací. Při jednání zastupitelstva by umožňoval komplexnější přehled o průběhu hlasování, disponoval by indexovaným záznamem zvuku, vhodně nastavený software by ušetřil administrativní činnosti spojené s tvorbou zápisu z jednání a hlavně by jednoduše umožnil adresné hlasování.

Adresným hlasováním by došlo k výrazné změně oproti současnému stavu, kdy jsou výsledky hlasování zastupitelů k jednotlivým bodům zaznamenány pouze celkovým počtem hlasů pro návrh, proti návrhu a hlasů zdržených. Hlasovacím zařízením by bylo umožněno zveřejnění výsledků hlasování se jmennými výstupy o tom, jak který konkrétní zastupitel hlasoval. Tato skutečnost je podle Jiřího Zavřela už jen vzhledem k odpovědnosti vůči našim voličům více než žádoucí. O to více ho mrzí, že předložený návrh na koupi hlasovacího a konferenčního systému nenašel mezi ostatními kolegy zastupiteli dostatečnou podporu nutnou k jeho schválení. "Pevně ale věřím, že v budoucnu najdeme cestu, jak rozhodnutí zastupitelstva lidem více přiblížit, zpřehlednit a ztransparentnit", uvedl Zavřel.