Odvolání ředitelky MKS vzbuzuje nejasnosti

Odvolání ředitelky MKS vzbuzuje nejasnosti

K 6. únoru 2020 byla ze své funkce odvolána ředitelka Městského kulturního střediska v Klatovech paní Věra Schmidová. Návrh na její odvolání podal radě města místostarosta Martin Kříž (Nestraníci), kdy jej rada dne 4. února akceptovala a prozatímním vedením pověřila Karla Kotěšovce.

Společný komentář klatovských zastupitelů za Piráty.

K tomuto kroku rada města přistoupila i přesto, že sezóna v MKS je právě v plném proudu. To vzbuzuje dojem, že se paní ředitelka musela provinit něčím tak závažným, že by její odvolání nesneslo odkladu např. na letní období, kdy MKS není tak vytížená. Subjektivně uveďme, že dle nás se například nedávné vánoční trhy 2019 či oslavy Nového roku v režii MKS pod vedením Schmidové podařilo posunout na výrazně vyšší úroveň, což se projevilo pozitivními ohlasy Klatovanů.

Načasování této změny se tak jeví jako dosti nešťastné. Navíc k odvolání došlo týden po posledním zastupitelstvu města, další bude dle plánu svoláno až se značnou prodlevou (na duben). Doufejme, že je to náhoda. Zároveň k odvolání došlo necelý měsíc před kontrolou hospodaření jednotlivých městských složek, kterého se mohou zúčastnit všichni, tedy i opoziční zastupitelé. Tam měla paní ředitelka obhajovat roční rozpočet, mimo jiné i nový systém počítání energetické spotřeby jednotlivých části KD Družba.

Dále bychom za nás rádi připomněli, že právě Schmidová navrhovala vedení města vypsání výběrového řízení na nájemce nebytových prostor sloužících k nabídce občerstvení v MKS (kavárny a dalších prostor v KD Družba) na následujících pět let, když nájemci (M&P Catering) v létě vypršela smlouva. K vypsání výběrového řízení nedošlo, proběhla jen 15-ti denní výzva na úřední desce o tom, že se případný zájemce může ozvat. Jiný zájemce se neozval, proto bylo nájemné se současnou společností prodlouženo za předchozích podmínek. Jedním z  jednatelů této firmy je pan Martin Mašek, který je zastupitelem za ODS.

MKS má také projít kontrolou kontrolního výboru. Nominace kontrolorů se však neobešla bez konfliktu, protože zastupitel Jiří Zavřel (nestranný za Piráty) poukázal na nevhodnost účasti pana zastupitele Maška na kontrole MKS, se kterou má společnost, kterou zastupuje, právní vztah. Mašek však žádný střet zájmů nevnímá. Ke kontrole doposud nedošlo. Ve spojitosti s MKS ze strany kontrolního výboru navíc započala na popud Zavřela kontrola samotného způsobu prodloužení nájemní smlouvy firmě M&P Catering. 

Místostarosta Kříž na přímý dotaz uvedl, že k odvolání vedly dlouhodobé problémy zejména v oblasti plánování a organizace MKS a odchody několika zaměstnanců. Nerad by však detailně rozváděl, co se paní ředitelce povedlo a co ne. Reakci paní Schmidové, ve které tyto důvody rozporuje, citujeme v nezkrácené podobě pod tímto textem. Rádi přidáme odkaz na písemnou reakci zúčastněných činitelů rady města, případně jejich vyjádření připojíme do tohoto textu. Chceme se vyhnout nepřesné citaci osobních telefonických sdělení, která by nemusela přispět k osvětlení situace. Obrysy dosavadních vyjádření jsme shrnuli výše.

Odkaz na příslušné usnesení rady města doplníme po jeho zveřejnění (obsahuje pouze sdělení o rozhodnutí.)


Reakce odvolané ředitelky Schmidové na odvolání a jeho zdůvodnění:

“Ano, odešla nám mzdová účetní, avšak z rodinných důvodů (aby měla více času na děti), za tu už máme náhradu. Dále odešel technik, který v současné době dělá i ze zdravotních důvodů v divadle, na jeho post už je náhradník. Druhý technik odešel do důchodu, avšak nadále s MKS spolupracuje na dohodu + k němu máme člověka na ½ úvazek. Odchází také ekonomka, která jako důvod odchodu uvedla získání pracovní pozice v Plzni, kterou považuje za vyvrcholení své profesní kariéry. Na její funkci bylo vypsáno výběrové řízení. Tudíž situace je z personálního hlediska plně stabilní, volné místo je pouze na post ekonoma / ekonomky.

Plánování probíhalo dostatečně dopředu, například v červenci 2019 byl p. místostarostovi předložen k odsouhlasení přehled koncertů ke státnímu svátku, plánovaných pro r.2020. Přehled akcí MKS pro r.2020 byl připravený v říjnu 2019 a následně byl distribuován mezi veřejnost v rámci "Kalendáře kulturních a sportovních akcí 2020" .V elektronické podobě je aktualizován - nyní například byl doplněný o koncert T.Kluse v dubnu 2020 v kulturním domě. Dne 5.2.2020 dopoledne byl p. místostarostovi odeslán návrh několika vystupujících pro letní koncerty v r.2021 a i návrh vystupujícího pro koncert v rámci Zahájení nového roku dne 1.1.2022”.

Také po dohodě připojujeme odkaz na veřejný dopis odcházející ředitelky.

Věra Schmidová (první zleva, archiv V. Schmidové)