Klatovské zastupitelstvo schválilo poplatek na provoz odpadového systému. Známky na popelnice končí. Někdo ušetří, většina si připlatí. Piráti byli proti. Přečtěte si proč.

Klatovské zastupitelstvo schválilo poplatek na provoz odpadového systému. Známky na popelnice končí. Někdo ušetří, většina si připlatí. Piráti byli proti. Přečtěte si proč.

Komentář pirátského zastupitele S. Haviara

22. října klatovské zastupitelstvo schválilo hlasování v poměru 23:2 (proti já a J. Zavřel) změnu způsobu hrazení “za odvoz popelnic”. Nově už se nebude platit za odvoz popelnice, ale budeme hradit místní poplatek na provoz celého odpadového systému. Návrh prošel v původním znění, takže detailní technický popis si můžete přečíst v Klatovském zpravodaji ve článku od pana místostarosty V. Chrousta (PDF na klatovy.cz).

Na začátek pro klid uvedu, že to není nic neobvyklého, tento systém provozují ve většině měst. Dále, částka, která se vybere od Klatovanů je na úrovni přibližně jedné čtvrtiny (27%) reálných nákladů, což je hluboko pod běžnou praxí větších měst. Takže určité navýšení výběru, uznávám, je odůvodněné. 

To, co mne zklamalo nejvíce je, že Klatovy přešly ze systému „Zaplať za to, co vyhodíš“ (PAYT – Pay as you throw) na systém plošného příspěvku na provoz. Ze systému se tak vytrácí jakákoliv motivační složka, která umožnila lidem, kteří mají méně odpadu (méně ho produkují, nebo třídí, kompostují, …) platit méně. Jde o stokoruny. Ale není bez zajímavosti, že města, která se umisťují na čele žebříčku v minimalizaci odpadu na jednoho obyvatele využívají zhusta PAYT. 

Pokud občané platí příspěvek na celý systém, zaručí město dostatečný odvoz popelnic. V případě Klatov budou malé popelnice (120 l) odváženy jednou týdně, i těm kterým doposavad stačilo jednou za čtrnáct dní. A u bytovek může dle potřeby dojít i ke zvýšení na dvakrát týdně.

Sběrný dvůr, popelnice na tříděný odpad, to v Klatovech funguje nadprůměrně. Pohodlný servis od města, který je za poplatek přislíben, povede ale pravděpodobně k navýšení množství odpadu. A odpovědná společnost by měla využívat všechny cesty k jeho snižování. 

Já osobně jsem navrhoval kolegům zastupitelům odsunout schválení vyhlášky. Protože ve vládě je připravena novela zákona o místních poplatcích. Ta umožní formou místního poplatku zohlednit množství odpadu, které konkrétní občané chtějí nechat odvážet. Jde tedy o velmi podobný systém jaký nyní zaručují známky. Částka se ale navíc nedaní a umožňuje určit minimální zpoplatněné množství pro každého obyvatele, konkrétně 60 l/měsíc. 

Pokud bychom tedy počkali na novelizaci, mohli bychom dojít k rozumnému kompromisu, který obsahuje výhody místního poplatku (tedy, že dosáhne na všechny a každý něco musí přispět), ale zároveň umožňuje odstupňovat motivačně pro ty, kteří zkrátka zaslouženě nepotřebují vyvézt plnou popelnici každý týden.

Kolega Jiří Zavřel se snažil alespoň zmírnit dopad vyhlášky na některé skupiny občanů. Oproti koaličnímu návrhu navrhoval zavést poloviční slevu za poplatek  na děti do 18 let (nikoliv 6 let, jak bylo navrhováno). Dále také zvýhodnit lidi s ZTP/P. Změny ve výběru financí by se projevily poklesem o několik set tisíc Kč (z celkových předpokládaných přibližně 10  milionů). Ani toto “zmírnění” dopadu navrhované vyhlášky bohužel neprošlo. 

Závěrem dodám, že upřímně doufám, že změna se opravdu projeví ve větší čistotě okolo popelnicových stání a i košů ve městě (tam jsem bohužel skeptický) tak, jak vedení města předpokládá. A věřím, že pokud novela o místních poplatcích projde (je v letošním plánu vlády), budou Klatovy schopny domluvit se na spravedlivější systému, kde ti zodpovědnější nedoplácejí na ty nepořádné, kteří odloží svůj odpad i mimo popelnici. Změně (rozuměj zvyšování) poplatku se totiž stejnak asi nevyhneme, vzhledem k navyšování úhrady za skládkování předepsané na další roky.

Komentář Jiřího Zavřela nestranného zastupitele za Piráty 

Pro mě velkým zklamáním, že všichni přítomní zastupitelé (kromě mě a Standy) byli pro zavedení poplatku na provoz odpadového systému v Klatovech. Postačily k tomu argumenty vedení města, jako například:

  • na tento systém nutno přejít, jelikož to ukládá zákon - který ještě nevešel ani v platnost :D,
  • někteří obyvatelé vyhazují svůj odpad do městských košů - místo toho, aby si zaplatili za vývoz své popelnice
  • někdo přeplňuje popelnice - místo toho, aby si zaplatil za četnější odvoz

Kolik takových lidí je? Podle mě ne tolik, aby na to musela doplatit většina Klatovanů. Byly to jen nesmyslné argumenty, zastírající zdražení služeb (doteď se na odpady vybralo cca 7 mil., nyní se předpokládá 10,5 mil.). Bohužel se obávám toho, že tento krok povede akorát k rapidnímu poklesu objemu tříděného odpadu. Doufám, že se pletu…

Podoba nové vyhlášky na stránkách města ZDE (část o poplatku) a ZDE (část o realizaci). 

 

„Smart“ dovětek:

Parádní by bylo mít k dispozici systém, který zpoplatňuje reálně odvezenou hmotnost odpadu, tak jak to již některé firmy umí. Náklady na zavedení takového systému jsou v nízkých jednotkách milionů korun (mimochodem roční náklady na administraci poplatku jsou odhadovány na částku převyšující 1,3 mil Kč).

Město bude v budoucím roce zpracovávat svoji strategii Smart City. Uvidíme, jestli odborníci například toto řešení nedoporučí...