Pomohli jsme osvobodit Klatovy od odpadu

Pomohli jsme osvobodit Klatovy od odpadu

V sobotu 4. května 2019 proběhla akce „Osvoboďme Klatovy od odpadu s Piráty“. Odpad se uklízel i za velmi nepříznivého počasí v okolí klatovských Lomečků a hřbitova. Bylo naplněno několik pytlů odpadu, který byl většinou přetříděn. Úklid měl na starost klatovský zastupitel za Piráty Jiří Zavřel. „Byl jsem velmi překvapen z toho, že i přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 14 lidí, kteří se aktivně zapojili do úklidu. Naplněno bylo přibližně deset 120 litrových pytlů. Odpad byl tvořen převážně plastem, avšak našlo se i několik kuriozit (dámské kalhotky a sekyrka). Při sběru jsme museli dbát zvýšené opatrnosti, jelikož jsme v této lokalitě našli i 9 použitých injekčních stříkaček. Rád bych poděkoval všem zúčastněným za pomoc při úklidu, který byl v těchto místech zapotřebí. Z následné diskuze vzešel návrh, že by zde bylo vhodné doplnit městské odpadkové koše, aby se tím problémům s odpadem předešlo. Tento návrh bude předán na příslušná místa.„

 

Závěrem bylo účastníkům akce zajištěno menší občerstvení, během kterého mimo jiné Josef Kubát připomněl, jak proběhlo osvobození Klatov 5. května 1945. Jelikož byla akce přítomnými vyhodnocena velmi pozitivně a prospěšně, jsou klatovští Piráti připraveni v tomto směru pokračovat a brzy uspořádat další úklidovou akci.